ABJAD MALAYSIA

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ASAS ILMU TAUHID


D

Status: Offline
Posts: 16
Date:
RE: ASAS ILMU TAUHID


4. Sifat Yang Harus Bagi Allah Taala

Harus bagi Allah melakukan atau tidak melalukan sebarang kemungkinan umpama harus bagi Allah menjadikan langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan sebagainya serta harus bagi Allah tiada menjadikannya, maka tidak wajib Allah memperbuatkan sesuatu seperti menghidupkan atau mematikan, bahkan semuanya harus pada hak Allah Taala.

Dua puluh sifat yang tersebut yang wajib bagi Allah terkandunglah didalam dua sifat kesempurnaan.

Pertama: Istighna Illahi an kullima siwahu

Ertinya: Terkaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya

Kedua: lftiqar Kulima Adahullaihi

Ertinya: Berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya kepadanya.

Sifat Istighna dan Iftiqar

Istiqhna: Ertinya terkaya Allah Taala daripada sekalian barang yang lain daripadanya, iaitu tiada berkehendak ia kepada sesuatu, maka tiada berkehendak Allah kepada barang yang menjadikannya dan tiada berkehendak ia kepada tempat berdiri bagi zatnya.

Istiqar: Ertinya berkehendak oleh sekalian mungkin itu kepada Allah pada menjadi dan menentu akan mereka itu dengan perkara-perkara yang harus.

Sifat-sifat Istighna

Sifat-sifat yang terkandung dalam sifat istiqna di panggil sifat-sifat Istighna itu ialah sebelas sifat, iaitu Ujud, Qidam, Baqa, Muqalafatuhu lilhawadis, Qiamuhu binafsihi, Sama, Basar, Kalam, Qaunuhu samian, Qaunuhu basyiran, Qaunuhu mutakalliman.

Sifat-sifat Iftiqar

Sifat-sifat yang terkandung didalam sifat iftiqar dan di panggil sifat iftiqar itu ialah sembilan sifat iaitu Wahdaniyah, Qudrah, Iradah, Ilmu, Hayah, Qaunuhu qadiran, Qaunuhu muridan, Qaunuhu hayyan.

Diambil daripada Istighna itu.

Pertama :

Maha suci Allah swt daripada Gharadh .

Iaitu pada sekalian perbuatannya dan hukumnya.

Kedua :

Tiada wajib Tuhan memperbuatkan sesuatu atau meninggalkannnya.

Diambil daripada Iftiqar itu:

Pertama:

Baharu sekalian alam ini.

Kedua :

tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada makhluk.

Kedua : Beriman dengan malaikat

Beriman dengan malaikat ialah salah satu dari Rukun Iman di dalam Islam. Ia termasuk ke dalam perkara qhaib. Ini kerana ia tidak dapat di saksi dengan pancaindera.

Malaikat terdiri dari jisim-jisim halus yang dijadikan dari Nur, mereka tidak makan minum dan mereka adalah hamba Allah yang mulia. Tidak pernah menderhakai Allah dalam segala yang diperintahkan dan selalu melakukan perintah Allah.
Sabda Nabi saw.

Ertinya : Malaikat di ciptakan dari Nur dan jin di ciptakan dari nayala Api, dan Adam diciptakan dari apa yang di sifatkan bagi kamu.

Firman Allah

Mafhumnya : (para malaikat itu) tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan mengerjakan apa yang di perintahkan.

(At-tahriim ayat 6)

Tugas-Tugas Malaikat.

Bagi umat Islam yang mukallaf itu wajib mengetahui 10 malaikat
1. Jibrail A.S = Ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Kepada Nabi-Nabi
2. Mikail A.S = Ditugaskan memberi rezeki
3. Israfil A.S = Ditugaskan meniup terompit (sangkakala) pada hari pembalasan
4. Izarail A.S = Ditugaskan mencabut nyawa seluruh makhluk
5. Mungkar A.S = Ditugaskan menyoal orang didalam kubur
6) Nakir A.S = Bertugas menyiksa orang didalam kubur

7) Ridzuab A.S = Bertugas sebagai penjaga syurga

8) Malik A.S = Bertugas sebagai penjaga neraka

9. Raqib A.S = Bertugas mencatat semua perbuatan baik dari semua makhluk

10. Atiq A.S = Bertugas mencatat semua perbuatan jahat (buruk) dari semua makhluk

Ketiga : Beriman dengan Kitab-Kitab Allah

Iaitu mempercayai kitab-kitab dah suhuf Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul seperti :-

Suhuf = Nabi Adam

Suhuf = Nabi Noh

Suhuf = Nabi Idris

Suhuf = Nabi Ibrahim

Taurat = Nabi Musa A.S

Injil = Nabi Isa A.S

Zabur = Nabi Daud A.S

Al-Quran = Nabi Muhammad S.A.W

Kempat : Beriman dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul

1. Nabi

Ialah sesorang manusia lelaki yang merdeka dah diwahyukan Allah kepadanya sesuatu syariat serta tidak suruh menyampaikan kepada umatnya.

2. Rasul

Ialah sesorang manusia lelaki yang merdeka serta diwahyukan Allah kepadanya sesuatu syariat dan disuruh menyampaikan kepada umatnya.

Bilangan Nabi-nabi dan Rasul-rasul

Ulama berbeza pendapat bilangan nabi-nabi yang ada menyatakan seratus dua puluh empat ribu orang atau dua ratus empat puluh ribu orang.

Sedangkan rasul-rasul tiga ratus tiga belas orang. Didalam Al-Quran di sebut 25 orang sahaja iaitu Adam, Idris, Noh, Hud, Soleh, Ibrahim, Luth, Ishaq, Ismail, Yaakub, Yusuf, Ayub, Shuib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilias, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad SAW.

Ulul Azmi :

Yang dimaksudkan dengan Ulul Azmi di sini ialah mereka yang mempunyai kesabaran banyak dalam menempuh kepayahan di dalam melaksanakan tugas kerasulannya.

Terdapat lima Rasul yang mendapat gelaran tersebut iaitu :

Nabi Muhammad SAW

Nabi Isa A.S

Nabi Musa A.S

Nabi Ibrahim A.S

Nabi Noh A.S

Sifat-sifat yang wajib bagi Nabi-nabi dan Rasul-rasul

Sifat wajib ada empat

1. Sidiq = ertinya benar

2. Amanah = ertinya kepercayaan

3. Tabliqh = ertinya menyampaikan

4. Fathanah = ertinya Bijaksana

Sifat-sifat Mustahil bagi Rasul-rasul

Sifat mustahil ada empat

1. Kazib ertinya Dusta

2. Khianah ertinya Mengkianati

3. Khataman ertinya menyembunyikan

4. Baladah ertinya Bodoh

Sifat Harus bagi Rasul-rasul

Sifat Harus bagi rasul iaitu berperangan dengan perangai manusia yang tidak membawa kekurangan pada kedudukannya seperti berkahwin, makan, minum, sakit yang tidak cacat seperti buta, sopak, dan kusta.


Pekerjaan Rasul-rasul

Orang yang menerima wahyu dari Allah disebut Nabi, sedangkan Nabi yang disuruh Allah menyampaikan wahyu itu dalam bentuk syariat disebut Rasulullah. Oleh sebab itu sesorang rasulullah adalah nabi, tetapi sesorang nabi belum tentu menjadi rasul.

Antara pekerjaan Rasul-rasul ialah

Memperkenalkan Allah yang maha Esa yang penuh berkuasa diatas segala makluknya.

Menyampaikan segala hukum dan undang-undang Allah yang wajib di patuhi dan segala larangan mesti dijauhi.

Wajib menyampaikan perintah dengan segala bijaksana dan penuh keyakinan.

Kelima : Beriman dengan Hari Qiamat

Iaitu setiap orang muslim mempercayai bahawa suatu hari nanti, semua makhluk dimuka bumi ini, akan mati (binasa) kemudian aku di bangkitkan semula, serta di perkirakan segala amalan walaupun sebesar zarah-zarah.

Syurga dan Neraka

Wajib mempercayai adanya syurga dan neraka. Iaitu tempat pembalasan pekerjaan semasa hidup di dunia.

Bagi amalan baik akan di beri nikmat iaitu di masuk ke dalam syurga, sedangkan amalan yang jahat atau janji akan di azab di dalam neraka. Manakala orang-orang mati di dalam kufur (kafir) kekal di dalam neraka.

Keadilan Tuhan

Diantara keadilan Allah swt kepada hambanya ialah :

Menghidupkan kembali pada hari qiamat untuk di timbang dan dihitung segala amalannya

Menciptakan manusia seelok-elok kajadian dan di sertai dengan akal fikiran.

Allah tidak memandang rupa paras, tetapi memandang sikap dan amalan sesorang serta niatnya.

Keenam : Beriman dengan Qadha dan Qadarnya

Percaya kepada qadha dan qadar Allah swt ialah mempercayai bahawa segala sesuatu yang terjadi dan peristiwa-peristiwa yang berlaku adalah menurut ketentuan Allah swt 7.


Firman Allah:

Mafhumnya : Dan tiadalah kamu berkemahuan (melakukan sesuatu perkara) melainkan dengan cara yang di kehendaki Allah.

(Al-lnsan. 30)

1. Usaha dan Ikhtiar

Manusia di wajibkan berikhtiar untuk mencapai apa-apa yang dicita-citakan. Sekalian kita telah beriman dengan seyakin-yakinnya akan segala ketentuan (kepastian) itu datang dari Allah swt samada baik atau buruknya.

Oleh itu wajib bagi kita berikhtiar dengan bersungguh-sungguh agar terlepas dari ketentuan yang buruk serta mendapat ketentuan yang baik. Tegasnya disini orang mukmin wajib berusaha dengan giat agar tidak menjadi melarat, sebaliknya dapat hidup selayaknya seperti berusaha menimbul ilmu pengetahuan dengan bersungguh-sungguh agar mencapai kemajuan dan kualiti hidup dan tidak perlu bergantung kepada orang lain.


Allah berfirman

Mafhumnya : Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki mahupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari segala apa yang telah mereka kerjakan . (An-Nahl 97)

2. Takut dan Harap

Beriman kepada qadar itu hendaklah mrenjadikan seseorang itu bersifat takut kepada Allah serta berharap akan mendapat rahmat dan keredhoaannya didalam semua kelakuan hidupnya.

3. Lain-lain Perkara Ghaib Yang Wajib Diimani

Israk : Iaitu di jalankan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis pada malam dengan menunggang Burak.

Mijraj : Iaitu dinaikkan Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis kelangit pada malam itu juga.


Mazhad Sunnah

Golongan Ahlussunnah ini timbul pada akhir kurun ketiga hijrah diketui oleh dua orang ulama besar dalam llmu Ushuluddin iaitu Syeikh Abu Hasan Al-Ashari dan Syeikh Abu Mansur al-Maturidi .

Iktiqad Ahlussunnah menyatakan bahawa manusialah yang mengadakan perbuatan sendiri dan Allah yang menjadikannya, tetapi bagi manusia terdapat usaha dan iktiar .


Perbezaan Mukjizat, Karamah dan Sihir

Mukjizat

Mukjizat berasal dari perkataan Arab iaitu yang bermaksud lemah . dari sudut bahasa ia membawa maksud dan erti Yang melemahkan

Menurut pengertian istilah, Mukjizat ialah sesuatu luar biasa yang dapat melemahkan manusia dan diluar kemampuan serta tidak mampu dilakukan oleh mana-mana manusia pun.

Dengan demikian (kemukjizatan) adalah menetapkan kelemahan. Kelemahan menurut pengertian umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu.

Karamah

Karamah ialah perkara-perkara yang menyalahi adat yang berlaku pada seseorang wali atau hamba Allah yang soleh

Sihir

Sihir secara bahasa bererti sesuatu yang halus dan lembut sebabnya. Disebut sihir kerana ia terjadi dengan perkara yang tersembunyi yang tidak di jangkau oleh penglihatan manusia.

Sedangkan menurut syariat adalah azimah, Ruqyah, Buhulan (tali), ucapan, ubat-ubatan dan asap. Sihir memiliki hakikat. Diantaranya ada yang mempengaruhi jiwa dan badan, sehingga membuat orang sakit, membunuh, memisahkan antara suami dengan isterinya dan semua itu terjadi dengan taqdir kauniyah Allah. Ia adalah perbuatan syaitan.

Dan sebahagian besar dari padanya tidak dapat diperolehi kecuali malelaui syirik dan mendekatkan diri kepada ruh-ruh jahat dengan sesuatu yang disenanginya, serta mendapatkan khidmah (pelayannya) dengan menyekutukanya kepada Allah. Kerana itu pembawa Syariat menyebutkan bersama dengan syirik .

Nabi s.a.w bersabda,

Jauhilah tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran. Para sahabat bertanya, Apakah ketujuh perkara itu,wahai Rasullah? Beliau menjawab, Yaitu syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot dalam peperangan dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu tentangnya.

(H. R: al-Bukhari dan Muslim)Wallahua'lam

__________________
cawangan kedah selatan


D

Status: Offline
Posts: 16
Date:

Sabda Rasul S.A.W

Ertinya :

Iman itu bahawa percaya engkau dengan Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kemudian dan engkau percaya dengan baik jahatnya.

A : Rukun-Rukun Iman

1. Pengertian Iman

Ertinya ialah membenarkan dengan hati dan berikrar dengan hiasan serta beramal dengan ajaran Allah swt yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Rukun iman itu enam perkara.

Pertama : Beriman kepada Allah

Kedua : Beriman dengan Malaikat- Malaikatnya

Ketiga : Beriman dengan Kitab-Kitabnya

Keempat : Beriman dengan Rasul-Rasulnya

Kelima : Beriman dengan Hari Kiamat

Keenam : Beriman bahawa (qadar) baik dan (qadar) jahat itu ialah dengan ke hendak dan ketetapan daripada Al lah (qadar) ialah kebahagiaan atau kecelakaan yang dijanjikan oleh Al lah pada azali.

Pertama : Beriman kepada Allah

Beriman kepada Allah itu ialah mengaku dengan lidah serta yakin didalam hati bahawa : Ada Tuhan yang sebenar yang telah menjadikan sekalian alam ini. Ialah Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung/bukit, manusia, binatang, pohon kayu, tumbuh-tumbuhan dan sekelian kejadian-kejadian yang lain.

Tuhan yang sebenar itu tidak disebabkan oleh sesuatu sebab, tidak ada yang menjadikannya, bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada segala kekurangan. Dialah Allah, Tuhan yang menjadikan sekelian makhluk dan Tuhan yang layak dan patut disembah.

Sifat-Sifat Yang Wajib Bagi Allah

Wajib diatas tiap-tiap mukallaf percaya bahawa bagi Allah beberapa sifat kesempurnaan yang tiada terhingga akan banyaknya.

Maka wajib diketahui dengan tafsil ialah dua puluh sifat yang wajib dan dua puluh yang mustahil dan satu sifat yang harus.

Adapun Sifat-Sifat Yang Wajib Bagi Allah Itu ialah:

Satu sifat Nafsiah iaitu:

1. Wujud

b. Lima sifat Salbiah

1. Qidam

2. Baqa

3. Mukhalafatuhulilhawadith

4. Qiamuhu Taala Binafsih

5. Wahdaniah

c. Tujuh sifat Maani

1. Qudrah

2. Iradah

3. Ilmu

4. Hayat

5. Sama

6. Basar

7. Kalam

d. Tujuh sifat Manawiyah

1. Kaunuhu Qadiran

2. Kaunuhu Muridan

3. Kaunuhu Aliman

4. Kaunuhu Hayan

5. Kaunuhu Samian

6. Kaunuhu Basiron

7. Kaunuhu Mutakalliman

3. Erti Sifat-Sifat Yang Wajib Bagi Allah dan Lawanannya.

1. Ujud

Ertinya ada.

Lawannya tiada

Maka wajib kita percaya akan adanya tuhan yang sebenar yang menjadikan alam ini dan alam itulah menjadi tanda ada Tuhan yang menjadikannya. Mustahil ada alam dengan tidak ada yang menjadikannya.

2. Qidam

Ertinya sedia wujud.

Lawannya baharu

Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu sedia iaitu tidak ada permulaan bagi adanya.

3. Baqo

Ertinya kekal.

Lawannya binasa

Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu kekal iaitu tidak ada kesudahan bagi adanya.

4. Mukhalafatuhu Lilhawadith

Ertinya menyalahi Allah Taala bagi sekalian yang baharu.

Lawannya bersamaannya bagi sekalian yang baharu

Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu kekal dan tiada sesuatu yang menyeru painya pada zat, sifat dan perbuatan.

5. Qiamuhu Taala Binafsih

Ertinya berdiri Allah Taala dengan

sendir inya.

Lawannya Qiamuhu Taala Bighairihi

yang bererti berdiri Allah Taala dengan yang lain.

Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu tidak berkehendak kepada sesuatu yang menjadikan dan tidak berkehendak ia kepada tempat.

6. Wahdaniah

Ertinya esa dan tunggal.

Lawannya Taaddad bermaksud berbilang bilang.

Maka wajib kita percaya kerana Allah itu esa pada zat, sifat dan perbuatannya.

7. Qudroh

Ertinya berkuasa.

Lawannya ajzu yang bererti lemah. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu berkuasa dalam melakukan apa saja ke mungkinan dan menyangkalnya.

8. Iradad

Ertinya berkehendak yakni menentu kannya.

Lawannya karahah yang bererti benci yakni tidak menentukan.

Maka wajib percaya bahawa Allah adalah penentu bagi segalanya.

9. Ilmu

Ertinya mengetahui

lawannya jahil Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu tanpa batasan.

10. Hayat

Ertinya hidup .

Lawannya maut atau mati Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu hidup dan hidupnya tidak dengan roh dan tidak akan mati.

11. Samak

Ertinya mendengar.

Lawannya al som ertinya pekak. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu mendengar segala sesuatu.

12. Basyar

Ertinya melihat.

Lawannya al umyun yang bererti buta.

Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu melihat segala sesuatu.

13. Kalam

Ertinya berkata-kata.

Lawannya al Bukmu ( yang bererti kelu. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu berkata-kata tetapi tidak menyerupai mana- mana makhluk.

14. Kaunuhu Qadiran

Ertinya keadaannya yang berkuasa,

lawannya Kaunuhu Ajizan yang bererti keadaan yang lemah.

15. Kaunuhu Muridan

Ertinya keadannya yang berkehendak yakni yang menentukan,

Lawannya Kaunuhu Karihan ertinya keadaannya yang benci yakni tidak menentukan.

16. Kaunuhu Aliman

Ertinya keadaannya yang mengetahui,

lawannya Kaunuhu Jahilan yang bererti keadaan yang tidak mengetahui.

17. Kaunuhu Hayyan

Ertinya keadaannya yang hidup,

lawannya Kaunuhu Mayyitan yang bererti keadaannya yang mati.

18. Kaunuhu Samian

Ertinya keadaannya yang mendengar,

lawannya Kaunuhu Asumma

yang bererti keadaannya yang tuli.

19. Kaunuhu Basyiran

Ertinya keadaannya yang melihat

lawannya Kaunuhu Ama

yang bererti keadaan yang buta.

20. Kaunuhu Mutakalliman

Ertinya keadaannya yang berkata-kata,

lawannya Kaunuhu Abkamun yang bererti keadaannya yang kelu.-- Edited by islah at 13:45, 2009-01-07

__________________
cawangan kedah selatan


D

Status: Offline
Posts: 16
Date:

SALAM..

Guru Sering Berpesan ...Belajar Ilmu Asas Agama..

Takrif-takrif dan pengenalan hukum

1. Takrif Hukum

Hukum dari sudut bahasa (menurutdisiplin Usul Fiqh) bermaksud menghubungkan sesuatu perkara dengan suatu perkara yang lain sama ada berupa penetapan (istbat) atau penafian.

2. Bahagian-bahagian hukum

Hukum terbahagi kepada tiga bahagian :-

Hukum Aqal

Hukum Syarak

Hukum Adat

i) Hukum Aqal :-

lalah hukum yang di tentukan oleh wajib, mustahil dan harus

ii) Hukum Syarak :-

Menurut bahasa : Sesuatu yang menunjukkan hal-hal yang dapat ditanggab secara indrawi atau ditanggab secara manawi.

Menurut istilah : Sesuatu yang dipergunakan sebagai petunjuk pandangan yang sihat untuk menetapkan hukum syara tentang amal perbuatan mukallaf secara qathi (pasti) atau zhanni (dugaan keras)

Sedangkan hukum menurut istilah ushul adalah:

Firman perbuat syara yang berhubung dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah dan larangan), pilihan atau wadliy (menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, syarat dan mani(penghalang) bagi sesuatu hukum)

iii) Hukum Adat :-

Iaitu segala sesuatu yang boleh dijalankan orang pada umumnya samaada perbuatan atau pun perkataan

Sabda Nabi S.A.W:

Apa yang dianggap baik oleh orang-orang lslam, maka hal itu baik pula di sisi Allah

Huraian :

Hal ini menunjukkan bahawa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, kerana apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.

B : Bahagian-bahagian Hukum Akal.

Hukum akal terbahagi kepada tiga bahagian :

Pertama : Wajib

Kedua : Mustahil

Ketiga: Harus

1. Wajib pada Akal.

Sesuatu barang (perkara) yang tidak dapat di terima akan tiadanya pada akal, seperti wajib ada tuhan yang menjadikan alam ini.

2. Mustahil pada Akal.

Sesuatu barang (perkara) yang tidak dapat di terima akan tiadanya pada akal,seperti mustahil tiada tuhan yang menjadikan alam ini.

3. Harus pada Akal.

Barang yang di terima oleh akal ada dan tiadanya, seperti harus mengikut akhlak rasul-rasul.

Bahagian-bahagian Hukum Syarak.

Hukum syarak itu terbahagi kepada lima bahagian .

1. Wajib

laitu sesuatu yang diberi pahala apabila mengerjakannya dan mendapat dosa apabila meninggalkannya, seperti solat fardhu.

2. Sunat

Setiap perbuatan diberi pahala apabila dikerjakannya dan yang meninggalkannya tidak di siksa, seperti bersedekah atau menderma.

3. Harus

Iaitu tidak diberi pahala bila mengerjakannnya dan tidak berdosa bila meningggalkannya seperti makan dan minum.

4. Makroh

Iaitu diberi pahala kerana meninggalkannya dan tidak di siksa (berdosa) pada mengerjakannya seperti makan benda-benda yang membawa busuk mulut (Barang yang belum di masak seperti bawang, jering dan petai)

5. Haram

Iaitu diberi pahala bila meninggalkannya dan diberi dosa apabila mengerjakannya seperti minum arak dan berjudi.

Bahagian-bahagian Hukum Adat

Ia terbahagi kepada beberapa bahagian :

1. Terjadinya (adanya) sebab dan musabab

Contoh : akan kenyang bila ada makan

2. Tidak akan terjadi bila tidak ada sebab dan musabab

Contoh : Tidak kenyang apabila tidak makan

3. Tidak ada sesuatu perkara dengan tiada sesuatu perkara yang lain.

Contoh : menetapkan lapar dengan tiada kenyang

4. Adanya sesuatu perkara dan ada perkara yang lain.

Contoh : Tiada lapar dengan ada makanan

Huraian

Berkemungkinan perkara-perkara diatas itu ada yang salah. Ini kerana, makan ada yang tidak kenyang dan makan tetapi kenyang. Ini adalah menjadi biasa pada adatnya terjadi pada manusia apabila makan, akan kenyang.

Bahagian-bahagian Hukum Wadlie

Hukum wadlie itu ialah perkara-perkara yang berhubung dengan bahagian-bahagian hukum syarak. Oleh itu tiap-tiap satu hukum-hukum wadlie itu tergantung dengan tiap-tiap satu daripada bahagian hukum syarak itu, ia terbahagi kepada lima bahagian.

1. Sebab

Sebab ialah sesuatu yang dijadikan pokok pangkal bagi adanya masabab (hukum). Ertinya dengan adanya sebab terwujudlah musabbab (hukum) dan dengan tiadanya sebab, tiadalah hukum.

Contoh : Tergelincirnya matahari meneyebabkan wajib sembahyang zohor.


2. Syarat

Syarat ialah sesuatu yang tergantung kepada adanya masyrut dan dengan tidak adanya, maka tidak ada masyrut. Dengan erti bahawa syarat itu tidak masuk hakikat masyrut. Oleh kerana itu, tidaklah mesti dengan adanya syarat itu ada masyrut.

Contoh : Perkahwinan adalah syarat bagi membolehkan menjatuhkan talak, dengan erti, dengan tidak adanya perkahwinan tidak ada hak menjatuhkan talak, akan tetapi dengan adanya perkahwinan tidak mesti ada talak.

3. Mani (penghalang)

Ialah sesuatu yang kerana adanya tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum

Contoh : Haid itu jadi mani bagi wajib solat

Al-mani (halangan) ialah urusan syara yang meniadakan tujuan yang dimaksudkan dari sebab atau hukum3.

4. Sohih (sah)

Pengertian sah menurut syarak ialah bahawa perbuatan itu mempunyai akibat hukum

Contoh : Untuk sembahyang maka wajib ada air sembahyang dan ia terlepas dari tanggungjawab serta berhak mendapat pahala di akhirat.

5. Batal

Pegertian batal ialah sesuatu perbuatan-perbuatan itu tidak mempunyai akibat hukum mengerjakan

Contoh : Ketika seseorang itu solat, tiba-tiba keluar sesuatu antara dua jalan iaitu qubul dan dubur maka batal lah solatnya dan ia tidak terlepas daripada hukum.


Bahagian Mukallaf

1. Pengertian Mukallaf

Ialah sesorang yang dipertanggungjawab ke atasnya akan hukum-hukum dan perintah agama. Apabila seseorang itu berakal, baliqh (cukup umur), sampai seruan dakwah dan sempurna Hawas (pancaindera)

2. Berakal

Orang yang berakal itu ialah tidak hilang akalnya seperti gilaatau sebaliknya

3. Baliqh

Lelaki : Menurut pendapat Al-Syafii ialah sesorang yang mencapai umur lima belastahunataukeluarairmani

dengan mimpi.

Perempuan : Ketika umur sembilan tahun atau datang haid.

4. SampaiSeruan Islam

Iaitu sampai seruan Islam (dakwah) bagi orang yang baru masuk Islam. Sedangkan orang yang berketurunan Islam di perkirakan mukallaf.

5. Sempurna Hawas

Iaitu ketiadaan cacat pendengaran dan penglihatannya.


Bahagian Ijtihad dan Mujtahid

1: Pengertian Ijtihad

Menurut Al-Syaukani, ijtihad ialah mengarahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan hukum syarak yang praktis dengan menggunakan metode istimbath :

Sedangkan menurut Ibn Hazm ialah

Ijtihad dalam syariat ialah pencurahan kemampuan dalam mendapatkan hukum suatu kasus di mana hukum itu dapat di perolehi.

2: Imam-Imam Mujtahid

Diantara Imam-imam mujtahid ialah :-

i : Ahli Fekah

1.Imam Al-Syafie

2. Imam Hanafi

3. Imam Maliki

4. Imam Hambali

ii : Ahli Tauhid

1.Imam Abu Hassan Assyaari

2.Imam Abu Mansur Al-Maturidi

iii : Ahli Akhlak dan Tasauf

1. Imam Al-Khusairi

2. Imam Junaid Al-Baghdadi

3. Imam Abdul Wahab Assyarani

4. Imam Al-Ghazali

iv : Ahli Sufi

1. Auliya Al-Madudi Sultan Auliya Syed Sheikh Mahyuddin Abdul Qadir Jailani

2. Sheikh Abu Hassan Syazali

3. Sheikh Ahmad Kabir Rifae

4. Sheikh Ahmad Badawi

5. Sheikh Abi Madyan Al-Maqhribi
__________________
cawangan kedah selatan
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard